« Terug naar homepagina

Een opleiding rijschoollesgever volgen in een erkend opleidingsinstituut is zowaar de beste voorbereiding om je brevet voor beroepsbekwaamheid te behalen die je nodig hebt als je aan de slag wilt in een erkende rijschool in België.

Er bestaan verschillende soorten brevetten:

 • Brevet II: praktijklesgever cat. B
 • Brevet III: theorielesgever
 • Brevet IV: praktijklesgever cat. A1, A2, A en AM
 • Brevet V: praktijklesgever cat. BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D en DE

Eén van die brevetten kan je behalen als je slaagt in een reeks examens die ingericht worden door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

De docenten die de opleiding rijschoollesgever verzorgen hebben zelf jarenlang ervaring in de sector en weten als geen ander wat er van de toekomstig rijschoollesgever verwacht wordt om te slagen op een schriftelijk en mondeling examen. De opleidingslocaties waar de opleiding rijschoollesgever gegeven wordt en de vrijblijvende infomomenten die ingericht worden door de verschillende opleidingsinstituten kan je vinden op de site: www.rijschoollesgever.be

Op die infosessies worden de voorwaarden aangehaald waaraan je moet voldoen om als rijschoollesgever aan de slag te gaan; de examens die worden afgenomen; de soorten brevetten met de verplichte stage-uren die moeten gevolgd worden. Die infomomenten verplichten jou tot niks maar geven een duidelijk beeld wat de opleiding rijschoollesgever inhoudt en welke voordelen zo een opleiding met zich meebrengt. Om een paar van die voordelen te noemen: de slaagkansen die beduidend hoger zijn, het aantal verplichte stage-uren die heel wat minder zijn.

Deze site (platform-rijschoollesgever) werd speciaal opgezet als extra ondersteuning voor de brevettenexamens voor al de degene die de opleiding rijschoollesgever volgen via één van de volgende opleidingsinstituten:

 • Cevora/VDAB/Federdrive/VSV
 • Syntra

Opleiding rijschoollesgever via Cevora/VDAB/Federdrive/VSV of Syntra

Iedere cursist die een opleiding volgt via Cevora/VDAB/Federdrive/VSV of Syntra krijgt bij de aanvang van de cursus een login van zijn docent. Met deze login krijg je 1 jaar gratis toegang tot het gebruik van deze site vanaf de start van de opleiding. Het is dan ook nuttig om uw login zo vlug mogelijk te gebruiken na de start van de opleiding.

Zo goed als alle inhoud van deze site staat voor jou ter beschikking gaande van de presentatie die gebruikt wordt door de docenten verkeer, samenvattingen, documentatie, de antwoorden op de vragen. stage-en evaluatieboek e.d.

De inhoud van deze site

De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden als hulpmiddel tijdens het studeren. Het verder verspreiden van de inhoud op papier of op elektronische wijze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Rij-Huis is niet toegelaten.

Ik wens rijschoollesgever te worden via zelfstudie

Ben je na het volgen van die infosessies nog niet overtuigd van het nut van een opleiding, dan bestaat er nog altijd de mogelijkheid om het brevet II, III en IV (mits verplichte motorstage) te halen via zelfstudie.

Hierna geven we een overzicht van de verschillende stappen die je moet doorlopen om rijschoollesgever te worden via zelfstudie.

1ste stap: studiemateriaal bekomen.

Om je voor te bereiden op de schriftelijke en mondelinge examens bij Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) moet je aan het juiste studiemateriaal geraken. Dit studiemateriaal kan je elektronisch raadplegen via dit platform na betaling van € 25,00 (incl. BTW). Daarvoor vul het registratieformulier in en verstuur. Je ontvangt een mail met het verschuldigde bedrag voor toegang tot dit platform. Na ontvangst van de betaling ontvang je terug een mail met jouw logingegevens. Met deze logingegevens krijg je een jaar lang de toegang tot dit studiemateriaal. Dit lesmateriaal omvat ondermeer:

Vak verkeersreglementering/wetgeving:

Deel 1: Verkeersreglementering

Koninklijk besluit van 01-12-1975
Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (B.S. 9-12-1975)

Deel 2: Verkeerswet

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (B.S. 27.03.1968)

Deel 3: Overtredingen

 • KB 30-09-2005: koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtreding per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.
 • KB 19-04-2014: Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer.

Deel 4: voorbeeldvragen

 • Voorbeeldvragen verkeersreglementering
 • Voorbeeldvragen wet

Vak mechanica:

Deel 1: Veilig en zuinig autorijden

 1. Hoe de auto mobiel werd
 2. Wat er in de motor gebeurt
 3. Toevoer van de brandstof en lucht
 4. Koeling en smering
 5. Elektrische energie in uw auto
 6. Motorprestaties en brandstofeconomie
 7. Veilig weggedrag van uw auto
 8. In de juiste versnelling
 9. Misverstanden over auto-onderhoud
 10. Verdere ontwikkeling van de auto

Deel 2: Herhalingsvragen

 • herhalingsvragen hoofdstuk 1
 • herhalingsvragen hoofdstuk 2
 • herhalingsvragen hoofdstuk 3
 • herhalingsvragen hoofdstuk 4
 • herhalingsvragen hoofdstuk 5
 • herhalingsvragen hoofdstuk 6
 • herhalingsvragen hoofdstuk 7
 • herhalingsvragen hoofdstuk 8
 • herhalingsvragen hoofdstuk 9-10

Voor brevet II (praktijklesgever cat. B) ga je schriftelijke/mondelinge examens moeten afleggen van verkeersreglementering/wetgeving alsook automechanica.

Voor brevet III (theorielesgever) ga je een schriftelijk/mondeling examen moeten afleggen van verkeersreglementering/wetgeving.

Voor brevet IV (praktijklesgever A1, A2, A en AM) ga je schriftelijke/mondelinge examens moeten afleggen van verkeersreglementering/wetgeving alsook motormechanica.

Voorafgaand aan je schriftelijk/mondeling examen dien je een verplichte 4-daagse motorstage te gaan volgen. De data/kostprijs van die opleidingen kan je bekomen bij de erkende motoropleidingscentra:

 • VAB-rijschool: contacteer Erik Van de Velde 03/780 30 32
 • Merksemse rijschool: contacteer Patrick Ferwerda 03/645 66 55
 • Motorschool Dirk: contacteer Dirk De Clercq 02/460 51 58 of 0475/7385 93
 • Rijschool Fury: contacteer Hans Van den Moortel 014/59 01 88 of 0495/79 11 32

Nu grondig instuderen en dan kan je overgaan naar stap 2.

2de stap: inschrijven voor deelname aan het schriftelijk en mondeling examen

Met het formulier RS006-1 kan je uw aanvraag tot inschrijving voor het schriftelijk en mondeling examen richten naar Departement MOW.

Ieder jaar worden 4 examenzittijden georganiseerd:

 • 1e zittijd: examens ingericht tussen januari en februari (inschrijven vóór 10/12 van het voorgaande jaar)
 • 2e zittijd: examens ingericht tussen maart en april (inschrijven vóór 10/02)
 • 3e zittijd: examens ingericht tussen mei en juni (inschrijven vóór 10/04)
 • 4e zittijd: examens ingericht tussen september en oktober (inschrijven vóór 15/08)

Let op: per examenzittijd mag de kandidaat zich maar inschrijven voor het verkrijgen van één enkel brevet. Het inschrijvingsformulier dien je voor de uiterste inschrijvingsdatum op te zenden naar:

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Rijscholen
Koning Albert II-laan 20 bus 2 - 1210 Brussel

Bij die aanvraag voeg je de nodige documenten:

voor aanvraag brevet II:

 • een kopie recto/verso van je rijbewijs

voor aanvraag brevet III:

 • een kopie recto/verso van je rijbewijs
 • een kopie van je hoogst behaalde diploma (niveau A, B of C van de rijksbesturen) of een beroepservaring van minstens 6 jaar als rijschoollesgever kunnen aantonen.

voor aanvraag brevet IV:

 • een kopie recto/verso van je rijbewijs

De schriftelijke examens worden voornamelijk op een zaterdag ingericht. Ongeveer 14 dagen voor aanvang van het schriftelijk examen ontvang je een oproepingsbrief met de vermelding van de datum, aanvangsuur, plaats waar het schriftelijk examen doorgaat. Daarnaast omvat de brief nog een aantal richtlijnen en concrete afspraken omtrent het schriftelijk examen.

Voor te slagen in deze etappe dien je min. 60% te halen voor de vakken verkeersreglementering/wetgeving en voor de praktijklesgevers komt daar auto/motormechanica bij waar je min. 50% moet voor halen.

Na een 3-tal weken wordt je per brief op de hoogte gebracht of je geslaagd bent voor de schriftelijke examens en word je opgeroepen voor het mondeling examen. Bij deze oproepingsbrief wordt melding gemaakt van de datum, uur en plaats waar dit mondeling examen wordt afgenomen.

Na afloop van het mondeling examen krijg je meteen te horen of je geslaagd bent of niet.  Zoniet krijg je al naargelang het gemiddelde resultaat van schriftelijk/mondeling misschien een vrijstelling voor één van de vakken.  Dit alles verneem je ter plekke van de secretaris van de FOD MOB.

3de stap: aanvraag stagetoelating in een erkende rijschool

Als je zowel het schriftelijk als het mondeling examen met succes hebt doorlopen krijg je een ‘aanvraag tot stagetoelating’ van Departement MOW.

Je dient dit formulier in te vullen en terug te sturen naar de FOD MOB samen met de volgende documenten:

 • bewijs van goed gedrag en zeden Model 2
 • fotokopie recto verso van je rijbewijs met daarop de vermelding van je medische geschiktheid

Voor het bekomen van het medisch geschiktheidsattest moet je je aanbieden bij een arbeidsgeneesheer (vb. Provikmo afspraken daaromtrent kan je maken op www.rijgeschikt.be)

Voor degene die geen opleiding gelopen hebben in een erkend opleidingsinstituut zal dit aantal stage-uren variëren afhankelijk van het brevet.

 • Brevet II: 300 uur stage
 • Brevet III: 76 uur stage
 • Brevet IV: 300 uur stage

Na ontvangst van al die documenten bezorgt Departement MOW jou een 2-tal weken nadien die ‘stagetoelating’.

Je kan je nu met deze stagetoelating gaan aanbieden in een rijschool die wil instaan voor jouw stage.

4de stap: aanvraag modelles

Na het volbrengen van de stage levert de rijschool een ‘stageattest’ af en wordt de kandidaat door de rijschooldirecteur bij MOW ingeschreven voor deelname aan de modelles. Het stageattest verliest zijn geldigheid na twee jaar, te rekenen vanaf het slagen voor het schriftelijk en mondeling examen of na drie mislukkingen voor de modelles.

5de stap: Modelles afleggen

Via Departement MOW ontvang je een oproepingsbrief met vermelding van datum, plaats en uur waar jouw modelles zal doorgaan. En eenmaal geslaagd mag je jou houder noemen van een brevet.